Останні новини

Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 27-29 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "Цунамі" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 18-20 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "УХЛК" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 13-15 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання PPA Timber trade щодо відповідності...

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Тренінги, курси

QGIS у лісовому господарстві

 

1. Опитувальник учасників інформаційного семінару керівного складу працівників лісового господарства
2. Анкета щодо використання навичок при застосуванні QGIS у лісовому господарстві.
3. Оновлені навчальні плани для ГІС  тренінгів працівників лісогосподарських підприємств.
4. Методичні вказівки для підготовки/підвищення кваліфікації спеціалістів ГІС у галузі лісового та природоохоронного сектору.

 

Біотопи України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації

22-24 березня 2012 у Києві відбувся робочий  семінар, що став першим кроком реалізації Стратегічного плану дій (2012-2020) щодо впровадження в Україні Директиви про оселища Європейського Союзу (Зінґстра, Костюшин, Проць, Кагало, Мочарська, 2012). Метою семінару було стимулювання нових екологічних напрямів досліджень в Україні та інтеграція зусиль зацікавлених науковців і практиків.

Загалом, передбачено, що в перспективі, на основі загально-європейських класифікацій типів оселищ (CORINE, Palearctic Habitat Classification, EUNIS) і відповідних національних,  будуть виділені рідкісні типи біотопів (оселищ) на території Європи, а також ті, які потребують охорони в межах окремих її частин. Перший етап цього процесу реалізований для країн ЄС в рамках Директиви ЄС 92/43 від 21.05.1992 “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори”. В майбутньому передбачається розробка “Червоного списку оселищ”, що за умови надання паритетного юридичного статусу до Червоної книги  України (2009) та Зеленої книги України (2009), могло б забезпечити як збереження оселищ низки видів рослин і тварин, у тому числі й рідкісних і зникаючих, так і екосистем, що потребують охорони.

Сподіваємось, що публікація цих матеріалів відіграє роль своєрідного каталізатора не лише наукової активності в цьому напрямі, але й певних змін у галузі правового забезпечення збереження біорізноманіття й охорони природного середовища в Україні, які будуть враховувати принципи оселищного (біотопного, екосистемного) підходу.

У роботі взяли участь близько 60 науковців з різних регіонів України. Поважними гостями події стали науковці з Чехії: Мілан Хитрий (Milan Chytrý) та Любоміл Тихий (Lubomír Tichý), які безпосередньо розробляли національну класифікацію оселищ в Чехії.

Джерело: http://wwf.panda.org 

Завантажити : Біотопи (оселища) в Україні: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації