Останні новини

Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 27-29 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "Цунамі" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 18-20 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "УХЛК" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 13-15 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання PPA Timber trade щодо відповідності...

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?
Знайшов в Інтернеті
51%
Лісівничий вісник
38%
Розповіли друзі
6%
Побачив по телевізору
1%
ЗМІ
3%
Загальна кількість голосів: 837

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Освіта

Століття створення пралісових резерватів в Українських Карпатах

В Українських Карпатах ліси в доагрокультурний період займали 95 відсотків території, а зараз – лише 45%, що негативно позначається на екологічному балансі регіону. Значні зміни відбулися і в природній віковій та ценотичній структурі лісових екосистем. Унаслідок монокультурного напрямку в лісівництві на значній площі створювались одновікові, часто однопородні деревостани, які згодом виявились біологічно нестабільними.

Упродовж філоценогенетичного процесу у пралісових фітоценозах виробилась здатність до самовідновлення, саморегулювання, самозахисту щодо біологічних шкідників, вони функціонують як гомеостазні екосистеми. Далекоглядні карпатські лісівники, з метою збереження природної спадщини та ценотичного різноманіття гірських лісів, ще на початку минулого століття створили кілька пралісових резерватів, які збереглися до наших часів.

У книжці дається історичний нарис заповідної справи та створення в Карпатах мережі пралісових резерватів. Показано закономірності вегетаційних ступенів на різних мегасхилах гірської системи та наявність у них природних лісів. Обґрунтовані еколого-ценотичні критерії визначення пралісових фітоценозів. Подано фітоценологічний огляд пралісів Ужанського національного природного парку. З’ясовані науково-природнича цінність пралісів та їх еко-модельне значення для формування лісів, близьких за ценотичною структурою до природних.

Книга вийшла друком за фінансової підтримки Всесвітнього фонду природи, компанії IKEA та товариства DEG у рамках проектів «Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку у Дунайсько-Карпатському екорегіоні» (2011–2014) та «Збереження та стале використання природних ресурсів в Українських Карпатах» (2007–2012).

Джероло: http://wwf.panda.org

Завантажити: Століття створення пралісових резерватів в Українських Карпатах

 

Рекомендації щодо впровадження в Україні Директиви про оселища Європейського Союзу: стратегічний план дій (2012-2020)

Брошура містить інформацію щодо впровадження в Україні Директиви Європейського Союзу про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори (1992). Короткий аналіз законодавства України у природоохоронній сфері, детальна характеристику мережі Natura 2000 та зв’язок між Директивою про оселища, Смарагдовою мережею та розвитком екологічної мережі можуть знайти застосування у роботі державних службовців, біологів, географів, зоологів, спеціалістів з охорони природи та студентів відповідних спеціальностей. Також у публікації охарактеризовані інституційні та організаційні аспекти впровадження положень Директиви та рекомендації діяльності (2012-2020) щодо впровадження Директиви про оселища в Україні.

"Перевагою роботи згідно з принципами Директиви про оселища (Habitats Directive) є те, що охорона природи буде організована на більш науково обґрунтованому рівні й буде порівняльною із природоохоронною практикою країн Європейського Союзу. Це сприятиме обміну інформацією про стан біорізноманіття у Європі та створенню спільних планів дій для вирішення проблеми втрати біорізноманіття", - каже Хенк Зінгстра, керівник проекту, Центр розвитку інновацій університету Вагенінген, Нідерланди.

Підготовка та написання брошури здійснені в рамках міжнародного проекту “Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)” (2009-2011). Проект фінансувався програмою BBI MATRA Міністерства сільського господарства, охорони довкілля та якості харчування Нідерландів. Він був реалізований Центром розвитку інновацій університету Вагенінген (Нідерланди), Державним природознавчим музеєм НАН України (м. Львів), українським відділенням Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи WWF (м. Львів), компанією “Орбікон” (Данія), Інститутом екології Карпат НАН України (Львів) та Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ).

Джерело: http://wwf.panda.org

 

 

Завантажити: Рекомендації щодо впровадження в Україні Директиви про оселища Європейського Союзу: стратегічний план дій (2012-2020)

 

Матеріали Директиви ЄС про збереження типів оселищ

Видання містить переклади повних текстів Директиви Європейського Союзу “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори” (1992), а також “Тлумачного посібника з визначення типів оселищ Європейського Союзу” (2007), підготовані з урахуванням прийнятої в Україні термінології та географічних, геоботанічних і біогеографічних інтерпретацій. Наведено короткий аналіз становлення оселищної концепції збереження біорізноманіття й сучасні проблеми її впровадження в Україні, а також допоміжні матеріали, які сприятимуть розумінню основних положень базових документів Євросоюзу щодо її практичного використання.

Публікація буде корисною для державних службовців, біологів, географів, зоологів та спеціалістів з охорони природи.

Переклад та наукове редагування Директиви і Тлумачного посібника здійснені в рамках міжнародного проекту “Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)” (2009-2011). Проект фінансувався програмою BBI MATRA Міністерства сільського господарства, охорони довкілля та якості харчування Нідерландів.

Джерело: http://wwf.panda.org

 

Завантажити: Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу

 

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка

НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.:

Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку

Національної академії наук України", 2012. – 72 с.

ISSN 978-966-02-6268-3

 

Визначено сучасні тенденції, стратегічні засади та перспективні напрями сталого розвитку України в глобальному середовищі на основі аналізу й оцінки новітніх наукових концепцій господарювання в контексті світових господарських домінант відповідно до наявного стратегічного потенціалу держави. Розроблено концептуальні засади сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу, включаючи земельні, водні, мінерально-сировинні, лісові ресурси, соціальну складову, умови гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки тощо. Визначено перспективи національної еколого-економічної політики, запропоновано національну парадигму і програмну основу перспективного сталого розвитку України. 

 

Міжнародна науково-практична конференція

Сталий розвиток територій: проблеми та вирішення

Мета конференції – обговорення актуальних проблем сталого розвитку територій різних рівнів, визначення механізмів та інструментів його забезпечення, узагальнення європейського досвіду та вироблення рекомендацій щодо розв’язання існуючих проблем.

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (1-2 жовтня 2010 р., м. Дніпропетровськ). Завантажити

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (1 жовтня 2011 р., м. Дніпропетровськ). Завантажити

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (1 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ). Завантажити