Останні новини

Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 27-29 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "Цунамі" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 18-20 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "УХЛК" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 13-15 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання PPA Timber trade щодо відповідності...

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?
Знайшов в Інтернеті
51%
Лісівничий вісник
38%
Розповіли друзі
6%
Побачив по телевізору
1%
ЗМІ
3%
Загальна кількість голосів: 837

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Концепція сталого розвитку лісового господарства в контексті міжнародної і національної лісової політики

 

 

І. Синякевич, завідувач кафедрою економіки і менеджменту лісових підприємств Українського державного лісотехнічного університету

1992 року на Міжнародній конференції ООН у Ріо-де Жанейро була проголошена концепція сталого розвитку лісового господарства, основні положення якої відображені в таких документах, як "Агенда 21" та "Ліс - принципова заява". У цих документах було проголошено: усі країни повинні брати участь в озелененні Землі шляхом насадження і збереження лісів, мати право використовувати ліси для свого соціально-економічного розвитку на основі національної лісової політики, що відповідає принципам сталого розвитку, та створювати стійкі структури виробництва і споживання, що забезпечують екологічно безпечне використання лісів; використання лісів повинно бути спрямоване на задоволення соціальних, економічних, екологічних, культурних і духовних потреб сучасного та майбутнього поколінь; національні програми розвитку лісового господарства повинні забезпечувати захист унікальних лісів, що мають культурну, духовну, історичну та релігійну цінність; надавати допомогу тим країнам, що розвивають створення нових і захист старих лісів, забезпечити планування екологічно безпечних технологій ведення лісового господарства; до планування залучати корінні народи, урядові й неурядові організації; торгівля лісовою продукцією повинна бути недискримінаційною (сприяти обробці лісоматеріалів на місцях); добиватися контролю за забрудненнями, що завдають шкоди лісам...(Повна версія статті)

Стандарти лісової сертифікації: якими їм бути в Україні

П. Кравець, координатор проекту,

докторант кафедри лісового менеджменту НАУ, м. Київ

Питання сталого управління лісами в Україні привертає щораз більшу увагу не лише науковців та працівників лісогосподарської галузі, а й громадських організацій, екологів, освітян, лісопромисловців. Така зацікавленість не залишається поза увагою міжнародних установ та організацій, які здійснюють підтримку проектів зі сталого управління лісами. Наочним прикладом є початок реалізації проекту з розробки національних стандартів лісової сертифікації, який фінансується за рахунок коштів Всесвітнього Банку та Всесвітнього Фонду Первісної Природи.

В попередніх публікаціях газети «Деревообробник» висвітлювались теоретичні та практичні аспекти лісової сертифікації. Розробка національних стандартів посідає особливе місце в системі координат будь-якої схеми сертифікації...(Повна версія статті)