Сталий розвиток лісового господарства в Україні
УкрEng

Останні новини

27 грудня 2016 р. на базі НУБіП України відбулося розширене засідання робочої групи з розробки Національної оцінки ризиків контрольованої деревини для...
На базі НУБіП України 26 грудня 2016 р. відбулося розширене засідання робочої групи з розробки Національних стандартів FSC для України, на якому було...
  В уявленні українських громадян мисливство сприймається однобічно:  як  коштовне задоволення  для багатих, або як  спосіб відпочинку, та навіть я...
Joomla! Україна

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?

Останні публікації

Бондарук Г.В., Кагало О.О., Проценко Л.Д., Артов А.М., Проць Б.Г. Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі Україн...
Joomla! Україна

Триває підготовка Національної оцінки ризиків контрольованої деревини

27 грудня 2016 р. на базі НУБіП України відбулося розширене засідання робочої групи з розробки Національної оцінки ризиків контрольованої деревини для України.
Учасникам засідання було представлено 3-ю версію проекту Національної оцінки ризиків контрольованої деревини для України, яка рекомендована Департаментом політики і стандартів FSC Міжнародного центру до консультацій із громадськістю.
Доопрацювання на попередніх етапах Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України відповідно до зауважень міжнародних експертів та Департаменту політики і стандартів FSC Міжнародного центру дозволило забезпечити у 3-й версії проекту врахування національних особливостей та дотримання міжнародних вимог процедури FSC-PRO-60-002 V3-0.
Координатор робочої групи, директор Національного представництва FSC в Україні Павло Кравець зазначив: «Експертами і робочою групою проведена титанічна робота з врахування нових вимог і процедур щодо розробки національної оцінки ризиків контрольованої деревини. Рекомендація до проведення консультацій з громадськістю, разом із тим, відкриває можливості для компаній, які вже зараз можуть використати напрацювання, зокрема, запропоновані контрольні заходи зі зменшення ризиків, для виконання вимог нової версії стандарту контрольованої деревини».
Відеоматеріали засідання доступні за адресою: https://youtu.be/m4_ekV1wAkA
Матеріали презентацій доступні за адресою: https://goo.gl/EpBbo9
Інформацію про початок громадських консультацій щодо проекту національної оцінки ризиків контрольованої деревини для України буде оголошено найближчим часом.
За додатковою інформацією просимо звертатися до Оксани Павліщук, менеджера зі стандартів Національного представництва FSC в Україні за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Обговорено результати польового тестування проекту Національного стандарту лісоуправління FSC

На базі НУБіП України 26 грудня 2016 р. відбулося розширене засідання робочої групи з розробки Національних стандартів FSC для України, на якому було розглянуто результати польового тестування проекту Національного стандарту лісоуправління.
Основною метою польового тестування проекту стандарту була оцінка можливості його практичної реалізації в умовах України з урахуванням екологічних, економічних та соціальних особливостей лісогосподарювання.
Польове тестування було здійснено аудиторами компанії НЕПКон на чотирьох лісогосподарських підприємствах, які мають різні системи управління та розташовані у різних природно-кліматичних умовах. Доповідачі акцентували увагу на оцінці розроблених індикаторів на відповідність вимогам до їх вимірюваності, простоти та чіткості формулювання, можливості перевірки під час аудиту за допомогою верифікаторів тощо, а також на оцінці практичної реалізації концепції SIR (масштаб – інтенсивність – ризик).
 Координатор робочої групи, директор Національного представництва FSC в Україні Павло Кравець зазначив: «Польове тестування є надзвичайно важливим етапом розробки проекту національного стандарту, адже воно дозволяє здійснити апробацію індикаторів та оцінити можливість їх імплементації в систему ведення лісового господарства. Запропоновані методичні підходи та проведений аналіз зумовили конструктивізм обговорення та схвалення отриманих командою аудиторів результатів і рекомендацій».
Відеоматеріали засідання доступні за адресою: https://youtu.be/XWLYkyuOmX4
Матеріали презентацій доступні за адресою: https://goo.gl/zC6blp
За додатковою інформацією просимо звертатися до Оксани Павліщук, менеджера зі стандартів Національного представництва FSC в Україні за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРОГРАМА ФЛЕГ ПРОПОНУЄ ЗАКОНОДАВЧІ ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

В уявленні українських громадян мисливство сприймається однобічно:  як  коштовне задоволення  для багатих, або як  спосіб відпочинку, та навіть як варварський спосіб вбивства тварин. Про сутність поняття «мисливське господарство», як специфічної сфери екологічної, економічної галузевої  діяльності, відомо далеко не всім.    Лише меншість розуміє, що основні споживачі мисливських послуг  – мисливці (в Україні їх нараховується майже 500 тис. осіб) об’єднуються в «єдину будівлю» під назвою «мисливське господарство», яке охоплює наявність особливого природного ресурсу, специфічні знаряддя праці, кадровий склад, господарюючих суб’єктів та громадські організації, навчальні заклади, спеціально уповноважені органи державного управління та контролю тощо.

Мисливське господарство виконує важливі екологічні функції, оскільки дозволяє, з одного боку, регулювати чисельність тварин, з іншого боку, ведення мисливського господарств є ефективним механізмом відтворення мисливських тварин. Головним показником ефективності ведення мисливського господарства будь-якої країни є кількість мисливських тварин.

На жаль, ще меншій кількості пересічних громадян відомо про той негативний стан, в якому опинилась мисливська галузь сьогодні, і лише небагато знають про те, який значний потенціал залишається нереалізованим у цій галузі. Стан вітчизняного мисливського господарства  можна порівняти із тяжко хворим пацієнтом, який зараз «скоріше живий, ніж мертвий». І це недивно, адже проблеми галузі замовчувались і не вирішувались по суті майже два десятиріччя, а доля розвитку мисливства фактично до останніх років перебувала в руках вузького кола чиновників.

Саме проблематика мисливської галузі та шляхи виходу із кризи стали об’єктом ретельних досліджень, які проводились  протягом 2014 – 2016 років консультантами програми ENPI  FLEG «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства». В рамках комплексу досліджень, консультацій, комунікативних заходів організаторами програми від координатори програми від WWF («Всесвітній фонд дикої природи») в Україні було поставлено амбітне завдання: дослідити  національну модель мисливського господарства, проаналізувати нормативну базу країн Європейського Союзу,  розробити проекти  законодавчих актів  для нагального покращення ситуації у мисливській галузі.

Зокрема, перший захід на вказану тематику відбувся у червні 2014 року, зібравши близько 30  учасників, серед яких були наукові співробітники, співробітники мисливських господарств, посадовці підрозділів мисливського господарства, громадські активісти. Абсолютна більшість присутніх дійшла до єдиної думки про наявність складних проблем правового, організаційного, інституційного характеру у сфері вітчизняного мисливського господарства, серед яких основними є: збитковість галузі, значне зниження чисельності мисливських тварин, високий рівень браконьєрства,  непрозорість та корупційні ризики у наданні мисливських угідь, ігнорування інтересів громад при наданні угідь та проведенні полювань, відсутність компенсації завданих мисливськими тваринами збитків для землекористувачів та багато інших.

Із врахуванням отриманої інформації, консультантами програми  розроблений звіт із аналізом законодавчої бази мисливського господарства України із загальними  пропозиціями. Виконані матеріали  були розміщені на профільних сайтах, поширені серед зацікавлених сторін та направлені до уповноважених органів влади.

Учасники проекту, з метою вивчення закордонного досвіду, мали змогу у березні 2015 року відвідати мисливські господарства та державні дирекції лісів Польщі, Словаччини, Угорщини. Для узагальненні та обговорення набутих знань, у травні цього ж року більше ніж 30 учасників зібрались на зустрічі у Львівському лісотехнічному університеті, де за круглим столом обговорили результати  дослідження зарубіжного досвіду ведення мисливського господарства. Практично всі учасники заходу констатували, що у порівнянні з іншими країнами Європи мисливське господарство в Україні ведеться найменш ефективно. Консультантами програми напрацьована низка чітких пропозицій щодо запровадження європейського досвіду у практику ведення вітчизняного мисливського господарства.

Для остаточного визначення  загальної позиції  щодо удосконалення вітчизняної  моделі розвитку мисливського господарства, у липні 2015 року на базі центру  «Укрцентркадриліс» відбувся семінар, в якому взяло участь понад 50 учасників. У ході запеклих дискусій та спорів були  концептуально окреслені стратегічні напрями реформування мисливської галузі та визначені загальні  пропозиції щодо внесення змін у профільне законодавство.

Представлені пропозиції фахівців до законодавчої бази  мали загальну форму, що  вимагало їх подальшого фахового правового опрацювання   у вигляді  чітких юридичних  приписів до профільних законів. Законодавчі пропозиції стали  завершальним етапом роботи   проекту моделі реформування і розвитку мисливського господарства України.

В подальшому, юристом -  консультантом програми проведена фахова правова робота, спрямована на обробку пропозицій учасників. Результатом роботи став робочий варіант  порівняльної таблиці. Використовуючи дану таблицю, всі зацікавлені фахівці могли у доступний спосіб ознайомитись розробленими нормами, швидко порівнявши їх положеннями чинного законодавства.

26 жовтня 2016 року у м. Боярка Київської області  проведений заключний круглий стіл,  присвячений проблемам державного регулювання мисливського господарства. На розгляд учасників  винесений згаданий проміжний варіант порівняльної таблиці із пропозиціями до законодавства. Шляхом активних та запеклих  дискусій,  учасники  внесли низку  зміни і доповнень до порівняльної таблиці, в результаті прийшовши до спільних рішень.  Надані учасниками зауваження  враховані консультантом при подальшому опрацюванні порівняльної таблиці.

Загалом, представлені зміни мають на меті стратегічне завдання покращення збереження середовища існування, видового різноманіття і генетичного фонду диких тварин,  підвищення економічної ефективності мисливського господарства країни. Очікується, що  покращиться  рівень охорони  мисливських угідь та здійснення біотехнічних заходів, регулювання чисельності хижих та небажаних для мисливського господарства тварин, підвищиться загальна  культура полювання, що сприятиме вихованню у суспільства дбайливого ставлення до природи.

Пропозиції можуть  стати у нагоді  фахівцям мисливського господарства, практикуючим  юристам, активістам громадських організацій та всім тим, хто цікавиться представленою тематикою.

Порівняльна таблиця  із змінами, що внесені  на круглому столі 26 жовтня 2016 року,  представлена для широкого обговорення громадськості, розміщена на сайті програми  ENPI  FLEG. Також виконані матеріали направлені всім зацікавленим державним органам, профільному комітету Верховної Ради України, та найбільш великим політичним партіям.

Очікується, що остаточний варіант законодавчих змін може бути використаний суб’єктами законодавчої ініціативи для оформлення в якості єдиного проекту закону для внесення на розгляд Верховної ради України. Сформовані нормативні положення можуть враховуватись  профільними державними органами у правотворчій діяльності, та використані при реалізації організаційно-управлінських заходів у реформуванні мисливського господарства країни.

 

Автор: Олег Сторчоус

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОГРАМИ FLEG II

21 грудня 2016 року в приміщенні Представництва Світового банку в Києві відбулось заключне засідання Національного консультативного комітету Програми "Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства - ІІ (ENPI East FLEG II)", яка виконувалася протягом 2013-2016 рр. Програма реалізовувалася Світовим Банком, Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) та WWF (Всесвітнім фондом природи) в Україні. 

Програма стала одним із основних відкритих майданчиків, який забезпечив діалог експертного середовища, профільних урядових інституцій, зокрема, Держлісагентства й Мінприроди, бізнесу та місцевих громад задля напрацювання підходів до реформування лісового сектору в Україні. 

Організації-виконавці представили Національному консультативному комітету та запрошеним представникам урядових відомств і громадськості звіти про виконану роботу. Під час засідання учасники обговорили представлені звіти,  вплив Програми на лісовий сектор в Україні та прийняли резолюцію  про застосування напрацьованих матеріалів у подальшій роботі.

Координаторами Програми від організацій-виконавців було відзначено, що за трирічний період експерти Програми підготували більше 30 документів, серед яких пропозиції до законодавства, огляди кращих міжнародних практик, результати досліджень та методичні матеріали. Зокрема, розроблено рекомендації щодо:

лісової політики України; 

забезпечення прав громадян на доступ до лісу; 

вдосконалення механізмів доступу до інформації та участі громадськості в управлінні лісовим господарством

забезпечення інтересів місцевих громад в лісоуправлінні; 

інституційної реформи лісоуправління і мисливського господарства;

гармонізації законодавства України та Європейського Союзу щодо природоохоронних територій;

поділу лісів за функціональним призначенням;

розвитку інституту права власності на землі лісогосподарського призначення; 

економічних механізмів і фінансування лісового господарства; 

ведення Державного лісового кадастру;

впровадження електронної системи контролю транспорту деревини; 

управління лісами на території ПЗФ; 

прав власності та користування полезахисних смугами та іншими захисними насадженнями;

юридичної відповідальності за лісопорушення і обліку деревини. 

Ініційовано внесення поправок в низку законопроектів, спрямованих на протидію нелегальним рубкам та корупції в лісовому секторі. 

З освітньою метою видано посібник ("Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України", 2014), інформаційний довідник («Комунальні лісогосподарські підприємства і місцеві громади», 2016), методичні вказівки та рекомендації, значна кількість аналітичних звітів. Біля 1000 фахівців лісової галузі пройшли різноманітні навчання, які допоможуть ефективніше управляти галуззю, ознайомились із кращими практиками управління лісовим і мисливським господарством як в Україні, так і за кордоном. Робота Програми висвітлена в понад 180 статтях, теле- і радіосюжетах, інтернет-публікаціях. Проведено три щорічних конкурси для ЗМІ "Кожен рік – Рік лісів", в яких щороку брали  участь понад 70 журналістів і позаштатних авторів. Проведено серію прес-клубів у регіонах, в яких взяло участь понад 80 журналістів. Розроблено технічне завдання зі створення веб-порталу системи Держлігагентства України, розпочато його реалізацію. Вдосконалено сайт Еко-мапи.

ПРЯМА МОВА:

Олександр Клітко, менеджер проекту від Представництва Європейського Союзу в Україні, позитивно оцінив результати роботи Програми, хоч і зазначив, що основну відповідальність за результати Програми, а саме за втілення напрацювань експертів, має взяти на себе Україна, й, попри завершення Програми, Україна має  продовжити реформи у галузі лісового та мисливського господарства.

Остап Єднак, Народний депутат України: «2,5 роки знайомий з Програмою, брав участь у круглих столах та інших заходах. Весь масив напрацьованої інформації ще має відіграти важливу роль в наступні роки, бо є актуальний і затребуваний. Процес впровадження реформ не завжди швидкий, але є вікна можливостей і політична воля, коли напрацювання Програми  можуть реалізовуватись. Нам не потрібні законопроекти самі по собі, нам потрібні якісні зміни.  Дякую за вашу роботу, адже ці напрацювання будуть використовуватись в майбутньому».

Дмитро Карабчук, виконавчий секретар НККП, WWF: «Сприйняття лісу тільки як ресурсу деревини спричинює перекоси в управлінні лісовим господарством як на державному, так і на регіональному рівнях. Різноманіття ландшафтів і екосистемних послуг, які надає ліс у різних регіонах і вироблення механізмів плати за них або пряма достатня державна підтримка лісової охорони допоможуть місцевим громадам та лісгоспам більш ефективно забезпечувати охорону, стале використання і вчасне відтворення природних ресурсів. Необхідно створити окремі державні управління або департаменти, які займатимуться виключно нормативно-правовим забезпеченням лісового і мисливського господарства для всіх користувачів не залежно від форми власності, розтлумачувати законодавство і сприяти поширенню кращих практик. Окремо – виробниче об’єднання лісгоспів, яке б займалось виключно господарською діяльністю на території державних лісів. Комплексне впровадження розроблених експертами рекомендацій, значним чином сприятиме зменшенню нелегальних лісозаготівель, збереженню біорізноманіття в лісах та покликані насамперед забезпечувати інтереси місцевих громад. Ми дякуємо фахівцям Держлісагенства й Мінекології за конструктивну співпрацю під час обговорення шляхів вирішення проблемних питань під час реалізації цього проекту».

Детальніше ознайомитись із перебігом засідання можна прослухавши аудіо запис, який складається із 9 частин.

ДОВІДКА: 

Програма ФЛЕГ II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії Європейського інструменту сусідства та партнерства-2» покликана забезпечити підтримку в зміцненні систем управління в лісовому секторі країн-учасниць. Країни-учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія й Україна. 

В рамках Програми здійснювався аналіз або перегляд лісової політики, правової бази й адміністративної структури управління лісовим сектором, при цьому сприяючи підвищенню рівня знань і зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й удосконаленню систем управління в лісовому секторі, зокрема з урахуванням відповідних вимог директив ЄС. На місцевому рівні в рамках Програми розроблялися, тестувалися й оцінювалися пілотні проекти сталого лісокористування з метою тиражування та обміну успішним досвідом. 

Програма фінансується Європейським Союзом.

http://www.enpi-fleg.org . http://www.fleg.org.ua 

Компанія «Schweighofer» отримує випробувальний термін від FSC

Лісова опікунська рада (FSC) ухвалила рішення надати компанії «Schweighofer» випробувальний термін для можливого  роз’яснення  щодо висловлених на її адресу звинувачень у незаконній лісоторговельній та лісозаготівельній діяльності. Див. детальніше про ситуацію тут.

Рішення FSC базується на результатах розслідування незалежною комісією з розгляду скарг (призначеною у березні 2016 р.) щодо лісогосподарської діяльності компанії «Schweighofer» в Румунії, яка спричинила скарги WWF Німеччини проти компанії.

В результаті розслідування встановлено наявність переконливих доказів участі компанії «Schweighofer» у незаконних лісоторговельних та лісозаготівельних операціях у Румунії.

У той же час, FSC визнає, що існують важливі питання щодо законності та сталості у лісовому секторі Румунії. Пошук їх вирішень вимагає спільних зусиль з боку промисловості та громадянського суспільства в країні.

У рамках випробувального терміну компанія «Schweighofer» зобов'язана виконати до наступного засідання Міжнародної ради директорів FSC (відбудеться з 7- 10 лютого 2017 р.) такі вимоги:
Публічно заявити про свою відповідальність за порушення у ланцюгах постачань і висловити прихильність щодо вирішення відповідних недоліків у співпраці з організаціями громадянського суспільства.
Продемонструвати наміри щодо прозорого та конструктивного діалогу із зацікавленими сторонами, які представляють екологічні та соціальні інтереси, стосовно формування плану коригувальних заходів, у т.ч. із урахуванням відповідних рекомендацій незалежної комісії з розгляду скарг.
Представити попередній план коригувальних заходів для затвердження раді FSC.

Якщо в лютому 2017 року на засіданні ради директорів FSC компанія «Schweighofer» не надасть достатньою доказів, які будуть свідчити про те, що зазначені вимоги виконані, рада FSC ухвалить рішення щодо розірвання відносин із компанією «Schweighofer».