Останні новини

Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» 01-03.10.2018 р. заплановано проведення 4-го контрольного аудиту Державного підприємства "Осмолодське лісове...
Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» 25-28.09.2018 р. заплановано проведення ресертифікаційного аудиту із сертифікації системи лісоуправління і...
Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» 17-20.09.2018 р. заплановано проведення ресертифікаційного аудиту із сертифікації системи лісоуправління і...

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?
Знайшов в Інтернеті
51%
Лісівничий вісник
38%
Розповіли друзі
6%
Побачив по телевізору
1%
ЗМІ
3%
Загальна кількість голосів: 837

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України

Бондарук Г.В., Кагало О.О., Проценко Л.Д., Артов А.М., Проць Б.Г. Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: Аналіз та перспективи розвитку. – Львів, 2013. – 266 с. ISBN 978-966-02-6896-8

Публікація присвячена аналізу лісового законодавства України та практики управління лісовим сектором в аспекті збереження біорізноманіття та природних екосистем і розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства, нормативних актів та їх практичного застосування. У публікації проаналізовані міжнародні вимоги та рекомендації відносно збереження біорізноманіття загалом та лісового біорізноманіття, включаючи вимоги ратифікованих Україною міжнародних конвенцій, резолюцій Міністерських конференцій із захисту лісів у Європі, критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства, загальноєвропейських практичних рекомендацій щодо сталого ведення лісового господарства. Вимоги міжнародних конвенцій проаналізовані з точки зору їх відображення у законодавстві України. Наведений опис нових концептуальних засад природоохоронної справи й сучасних форм територіальної охорони природи, що сформовані та використовуються у Європі, проаналізовано стан природоохоронної справи та законодавства Україні в аспекті їх відповідності сучасним концептуальним засадам та законодавчим актам ЄС. Надані рекомендації щодо вдосконалення природоохоронного законодавства та окремих законів, а також їх адаптації до законодавства ЄС. У Глосарії наприкінці цієї роботи наведені основні терміни, визначення та поняття, у т.ч. відсутні в законодавчих актах України, із посиланням на джерела.

Для експертів і керівників лісової галузі, охорони природи, а також для біологів, екологів, студентів відповідних спеціальностей, працівників державних органів та активістів громадського сектору.

Завантажити книгу