Останні новини

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект Закону України «Про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу...
За даними міжнародної некомерційної неурядової організації «Лісова опікунська рада» (Forest Stewardship Council, FSC) в Україні станом на січень 2019...
Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» 25-27.03.2019 р. заплановано проведення контрольного аудиту із сертифікації системи лісоуправління і ланцюжка...

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Тренінги, курси

QGIS у лісовому господарстві

 

1. Опитувальник учасників інформаційного семінару керівного складу працівників лісового господарства
2. Анкета щодо використання навичок при застосуванні QGIS у лісовому господарстві.
3. Оновлені навчальні плани для ГІС  тренінгів працівників лісогосподарських підприємств.
4. Методичні вказівки для підготовки/підвищення кваліфікації спеціалістів ГІС у галузі лісового та природоохоронного сектору.

 

Біотопи України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації

22-24 березня 2012 у Києві відбувся робочий  семінар, що став першим кроком реалізації Стратегічного плану дій (2012-2020) щодо впровадження в Україні Директиви про оселища Європейського Союзу (Зінґстра, Костюшин, Проць, Кагало, Мочарська, 2012). Метою семінару було стимулювання нових екологічних напрямів досліджень в Україні та інтеграція зусиль зацікавлених науковців і практиків.

Загалом, передбачено, що в перспективі, на основі загально-європейських класифікацій типів оселищ (CORINE, Palearctic Habitat Classification, EUNIS) і відповідних національних,  будуть виділені рідкісні типи біотопів (оселищ) на території Європи, а також ті, які потребують охорони в межах окремих її частин. Перший етап цього процесу реалізований для країн ЄС в рамках Директиви ЄС 92/43 від 21.05.1992 “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори”. В майбутньому передбачається розробка “Червоного списку оселищ”, що за умови надання паритетного юридичного статусу до Червоної книги  України (2009) та Зеленої книги України (2009), могло б забезпечити як збереження оселищ низки видів рослин і тварин, у тому числі й рідкісних і зникаючих, так і екосистем, що потребують охорони.

Сподіваємось, що публікація цих матеріалів відіграє роль своєрідного каталізатора не лише наукової активності в цьому напрямі, але й певних змін у галузі правового забезпечення збереження біорізноманіття й охорони природного середовища в Україні, які будуть враховувати принципи оселищного (біотопного, екосистемного) підходу.

У роботі взяли участь близько 60 науковців з різних регіонів України. Поважними гостями події стали науковці з Чехії: Мілан Хитрий (Milan Chytrý) та Любоміл Тихий (Lubomír Tichý), які безпосередньо розробляли національну класифікацію оселищ в Чехії.

Джерело: http://wwf.panda.org 

Завантажити : Біотопи (оселища) в Україні: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації