ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ ПРО СЕО ЛІСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДО 2035 РОКУ

Тип: 
обговорення НПА
Регіон: 
Вся Україна

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України опублікувало на своєму сайті звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року (далі – Лісова стратегія). В процедурі СЕО розглядається остання версія Лісової стратегії від 07.10.2020 року.

Цей документ буде визначати розвиток лісової політики України на наступні 15 років, і встановить чіткі цілі на цей термін, які стосуються розвитку лісового господарства та ефективного управління лісами, збереження біорізноманіття, підвищення стійкості лісів та адаптації до кліматичних змін.

Звіт про СЕО Лісової стратегії включає в себе такі важливі розділи:

  • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
  • екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
  • опис наслідків для довкілля внаслідок реалізації Лісової стратегії, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових;
  • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Лісової стратегії;
  • резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію (стор. 113-119 Звіту про СЕО).

Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки, зокрема особливості участі в цій процедурі громадськості, визначається відповідним Законом України.

Всі представники громадськості мають змогу надіслати власні зауваження та пропозиції до цього Звіту протягом строку громадського обговорення, що триває до 24 березня:

  1. на пошту за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035;
  2.  на електронну адресу tarasovai@mepr.gov.ua