Праліси

Праліси – це найменш порушені ліси, які ніколи не зазнавали руйнівного впливу людини. Зберегти праліси значить зберегти унікальні екосистеми, які можуть слугувати еталоном лісу у його природному стані. За попередніми оцінками, в Україні збереглися тисячі гектарів пралісів. З 2017 року їх охорона стала юридично можливою, коли в законодавство було введено терміни пралісів, квазіпралісів та природних лісів. 

Хто може користуватися: природоохоронні організації, науковці, органи влади.

 

Що таке праліси?

Праліс – це ліс, який протягом значного часу існував, не зазнаючи негативних впливів людини. Праліси є унікальним оселищем для багатьох видів, які знаходяться на межі зникнення в інших, більш порушених лісах. Типовими рисами більшості пралісів є наявність старих дерев, значної кількості мертвої деревини, мішаний склад деревостану та його багатоярусність тощо. Квазіпраліси та природні ліси, в розумінні українського законодавства - подібні до пралісів ліси, але які зазнали незначного впливу людини.

Людська діяльність призвела до зникнення більшої частини європейських пралісів. Залишки непорушених європейських лісів здебільшого розташовані у Північній та Північно-Східній Європі. Однак значні за площею праліси знаходяться у віддалених місцях Карпат, зокрема і в Україні.