ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ДО FSC-СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ЧИННІ ПРАКТИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (ЗВІТ)

У 2020 році WWF-Україна провів аналітичне дослідження, спрямоване на узагальнення чинних практик залучення зацікавлених сторін до FSC-сертифікації лісового господарства в Україні з метою розробки рекомендацій щодо покращення заходів такого залучення. Дослідження проводилося на основі даних, отриманих від утримувачів сертифікатів (лісгоспів), зацікавлених сторін, а також органів сертифікації, за допомогою спеціально розроблених опитувальників. 

На підставі всіх розглянутих прикладів авторами розроблені рекомендації щодо залучення зацікавлених сторін до FSC-сертифікації, які надані у звіті.

Отримані в ході дослідження дані вказують на існування трьох основних проблем, що негативно впливають на залучення зацікавлених сторін до сертифікаційних процедур:

1. Загальнонаціональні проблеми функціонування лісової галузі та розвитку громадянського суспільства. Наприклад, низький рівень розвитку громадянського суспільства, відсутність належного правозастосування та гарантій безпеки для активістів;

2. Недостатня поінформованість зацікавлених сторін про можливості, що їх надає FSC-сертифікація, що включає напряму відсутність інформування, або ігнорування «незручних» зацікавлених сторін;

 3. Небажання з боку зацікавлених сторін брати участь у сертифікаційних процедурах. Наприклад, через недовіру до FSC-сертифікації, або негативний досвід участі в ній.

Кожну з проблем детально розглянуто у звіті та проілюстровано практичними кейсами.

Також описано рекомендовані WWF Україна першочергові кроки з покращення практик залучення зацікавлених сторін до сертифікаційних процедур, які зокрема включають:

  1. Підвищення рівня роботи органів сертифікації;
  2. Залучення до команд аудиторів у якості експертів осіб, не пов’язаних із лісовим господарством України;
  3. Поширення доступних інформаційних матеріалів серед зацікавлених сторін та їх проактивне залучення органами сертифікації й утримувачами сертифікатів;
  4. Створення єдиного веб-ресурсу, на якому були б розміщені сертифікаційні матеріали.

Крім цього, у звіті наявні позитивні кейси, які можуть слугувати прикладами для наслідування сертифікованими лісгоспами, та зразки опитувальників: для зацікавлених сторін, власників сертифікатів і органів сертифікації.