Останні новини

Ліс споконвіку слугував людині не тільки джерелом харчових (вода, м’ясо, насіння, ягоди, …), побутових (шкіри, дрова, лікарська сировина, …) та...
Законом України від 10.07.2018 №2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та...
Сьогодні деякі засоби масової інформації невірно трактували рішення Верховної Ради України щодо підтримки пропозицій Президента України стосовно...

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?
Знайшов в Інтернеті
51%
Лісівничий вісник
38%
Розповіли друзі
6%
Побачив по телевізору
1%
ЗМІ
3%
Загальна кількість голосів: 837

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Дані про лісові пожежі, моніторинг лісів, відомості Державного лісового кадастру підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Уряд прийняв рішення про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835.

Зокрема, актом визначено принципи оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних, уточнено деякі терміни, що використовуються у Положенні. Також розширено формати оприлюднення наборів даних, у тому числі додано геопросторові дані. Уточнюється періодичність оновлення наборів даних та зазначається, що завантаження наборів даних здійснюється користувачами безоплатно та без додаткової реєстрації.

Також зазначеним рішенням оновлено перелік пріоритетних наборів даних, які розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати у формі відкритих даних, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Ось витяг з додатку до Постанови:

ПЕРЕЛІК наборів даних, які підлягають оприлюдненню  у формі відкритих даних

 

Усі розпорядники інформації
Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів
Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації
Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки
Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки

 

Мінприроди
Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
Дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів України
Державний кадастр тваринного світу
Державний кадастр природних територій курортів
Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Переліки ліцензіатів
Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища
Інформація про заповідання території України
Загальнодержавна екологічна автоматизована інформаційно-аналітична система забезпечення доступу до екологічної інформації
Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів та агрохімікатів
Дані державної системи моніторингу довкілля
Дані автоматизованої системи геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами та персоналом
Дані кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України
Інформація про стан довкілля (вода, земля, повітря, біорізноманіття)
Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання

 

Держгеонадра
База даних спеціальних дозволів на користування надрами
Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи користування надрами
Об’єкти для залучення інвестицій
Дані державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин
Дані державного кадастру родовищ підземних вод
Дані реєстру нафтових та газових свердловин
Дані державного балансу запасів корисних копалин
Інформація про стан мінерально-сировинної бази України
Оглядові геологічні карти

 

Держекоінспекція
Реєстр даних з он-лайн датчиків про стан довкілля у місцях їх розташування
Реєстр інспекторів та звіти про їх роботу і місцезнаходження (прив’язка до GPRS)
Перелік моніторингових заходів та результати їх здійснення
Перелік проведених перевірок та звіти про проведення таких перевірок
Звіти про кінцевий результат вирішення питання стосовно виявлення певного порушення у стані довкілля
Пропозиції, які були розроблені та надіслані Держекоінспекцією до Мінприроди, щодо поліпшення стану довкілля в Україні

 

Держводагентство
Загальні показники використання водних ресурсів України
Дані державного моніторингу поверхневих вод

 

Мінагрополітики
Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва
Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства
Інформація про лісові пожежі
Дані моніторингу лісів
Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників
Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб
Реєстр насаджень технічних і столових сортів винограду у господарствах усіх форм власності
Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві
Державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу України
Фонд нормативних документів Мінагрополітики
Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів
Державні книги племінних тварин
Реєстр заявок
Реєстр патентів
Єдиний державний реєстр тварин
Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві
Реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання
Інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення
Дані системи моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення
Інформація про обсяги вилову — за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

 

Держлісагентство
База даних “Мисливець”
Відомості Державного лісового кадастру

 

Держрибагентство
Інформація про кількість водойм за напрямами та із зазначенням власників/орендаторів
Інформація про стан та обсяги рибних запасів у водоймах, де ведеться промисловий вилов
Інформація про обсяги вилову — за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів
Інформація про обсяги вселення молоді (або плідників) риб — за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

 

Джерело: https://www.lisportal.org.ua