Останні новини

Ліс споконвіку слугував людині не тільки джерелом харчових (вода, м’ясо, насіння, ягоди, …), побутових (шкіри, дрова, лікарська сировина, …) та...
Законом України від 10.07.2018 №2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та...
Сьогодні деякі засоби масової інформації невірно трактували рішення Верховної Ради України щодо підтримки пропозицій Президента України стосовно...

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?
Знайшов в Інтернеті
51%
Лісівничий вісник
38%
Розповіли друзі
6%
Побачив по телевізору
1%
ЗМІ
3%
Загальна кількість голосів: 837

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Концепція сталого розвитку лісового господарства в контексті міжнародної і національної лісової політики

 

 

І. Синякевич, завідувач кафедрою економіки і менеджменту лісових підприємств Українського державного лісотехнічного університету

1992 року на Міжнародній конференції ООН у Ріо-де Жанейро була проголошена концепція сталого розвитку лісового господарства, основні положення якої відображені в таких документах, як "Агенда 21" та "Ліс - принципова заява". У цих документах було проголошено: усі країни повинні брати участь в озелененні Землі шляхом насадження і збереження лісів, мати право використовувати ліси для свого соціально-економічного розвитку на основі національної лісової політики, що відповідає принципам сталого розвитку, та створювати стійкі структури виробництва і споживання, що забезпечують екологічно безпечне використання лісів; використання лісів повинно бути спрямоване на задоволення соціальних, економічних, екологічних, культурних і духовних потреб сучасного та майбутнього поколінь; національні програми розвитку лісового господарства повинні забезпечувати захист унікальних лісів, що мають культурну, духовну, історичну та релігійну цінність; надавати допомогу тим країнам, що розвивають створення нових і захист старих лісів, забезпечити планування екологічно безпечних технологій ведення лісового господарства; до планування залучати корінні народи, урядові й неурядові організації; торгівля лісовою продукцією повинна бути недискримінаційною (сприяти обробці лісоматеріалів на місцях); добиватися контролю за забрудненнями, що завдають шкоди лісам...(Повна версія статті)

Стандарти лісової сертифікації: якими їм бути в Україні

П. Кравець, координатор проекту,

докторант кафедри лісового менеджменту НАУ, м. Київ

Питання сталого управління лісами в Україні привертає щораз більшу увагу не лише науковців та працівників лісогосподарської галузі, а й громадських організацій, екологів, освітян, лісопромисловців. Така зацікавленість не залишається поза увагою міжнародних установ та організацій, які здійснюють підтримку проектів зі сталого управління лісами. Наочним прикладом є початок реалізації проекту з розробки національних стандартів лісової сертифікації, який фінансується за рахунок коштів Всесвітнього Банку та Всесвітнього Фонду Первісної Природи.

В попередніх публікаціях газети «Деревообробник» висвітлювались теоретичні та практичні аспекти лісової сертифікації. Розробка національних стандартів посідає особливе місце в системі координат будь-якої схеми сертифікації...(Повна версія статті)