Останні новини

Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 27-29 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "Цунамі" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 18-20 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання ТОВ "УХЛК" щодо відповідності...
Аудиторською компанією ТОВ "Легалліс" 13-15 листопада 2019 року планується проведення аудиту ланцюжка постачання PPA Timber trade щодо відповідності...

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?
Знайшов в Інтернеті
51%
Лісівничий вісник
38%
Розповіли друзі
6%
Побачив по телевізору
1%
ЗМІ
3%
Загальна кількість голосів: 837

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Що таке ProSilva і для чого вона потрібна 25 країнам світу?

Взагалі-то «prosilva» – це латинський вираз, який означає «для лісів», але все частіше цей вираз, особливо в середовищі професійних лісівників, використовується як синонім наближеного до природи сталого багатофункціонального лісогосподарювання.
А ще ProSilva – це назва Європейської федерації професійних лісівників з 24 європейських країн та Нової Англії (США), які пропагують і заохочують близькі до природи принципи управління лісами в якості альтернативи суцільним вирубкам лісу та короткостроковому плантаційному вирощуванню лісів.
Ця організація, заснована в Словенії в 1989 році, визнає і цінує унікальну історію лісового господарства та його минулий, нинішній і потенційний вклад на місцевому, регіональному та національному рівнях. Разом з тим учасники цієї організації переконані в необхідності застосовувати більш широкий спектр сучасних управлінських навичок серед лісівників і власників лісів. Членами ProSilva є власники лісу, професійні лісівники, науковці, студенти-лісівники, які мають намір практикувати і дізнаватися більше про підходи ProSilva у лісовому господарстві з 25 країн-членів цієї організації.
Головною метою ProSilva є сприяння такому управлінню лісами, яке оптимізує стратегії охорони, збереження та використання лісових екосистем таким чином, щоб екологічні та соціально-економічні функції лісу були стійкими і одночасно прибутковими. Загальний підхід до лісогосподарювання, який пропагується  цією організацією, включає в себе комерційні і некомерційні цілі і бере до уваги лісову екосистему в цілому.
Члени ProSilva, ґрунтуються на інтегрованому та сталому управлінню лісами в широкому сенсі і вважають, що ліси забезпечують суспільству користь  у таких чотирьох аспектах:
1. виробництво деревини та інших продуктів
2. захист ґрунтів і клімату
3. підтримання екосистем
4. відпочинок, краса і культурні аспекти
Більше про принципи ProSilva можна дізнатися англійською, французькою та німецькою мовами з http://www.prosilvaeurope.org/sites/default/files/Knjiz%CC%8Cica%20konc%...
Наші найближчі сусіди – і Словаччина, і Угорщина, Польща та Румунія також є членами ProSilva. Що стосується Словаччини, в період 2005-2011 років Ліси Словацької республіки створили 230 об'єктів наближеного до природи лісівництва загальною площею 52 000 га. В більшості з них господарювання до цього велось класичним лісосічним способом, тим не менше, своїм складом порід і просторовою структурою вони стали придатними для апробації наближеного до природи лісівництва.
Оптимальний розмір об’єктів  ProSilva – 100-200 га. Господарювання на них ведеться згідно детально розроблених проектів, в яких лісогосподар встановлює мету, принципи і способи господарювання.
Одними з перших об’єктів ProSilva в Словаччині були оголошені 80 генотипів основних лісових порід на площі 25 000 га. Збереження і відтворення якісного генофонду на цих об’єктах вирішується створенням природних лісів. Інші об’єкти, запропоновані безпосередньо лісогосподарями, які зацікавлені переформувати частину лісових ділянок на природний ліс.
Створюючи об’єкти ProSilva Генеральна Дирекція Лісів Словацької республіки поставила перед собою таку мету:
    збереження і розвиток лісових комплексів з рідкісними лісовими угрупуваннями і популяціями лісових порід
    декларація зацікавленості підтримувати наближене до природи лісівництво
    створення навчальних об’єктів для заохочення зацікавленості інших лісівників
    демонстрування прогресивної лісівничої діяльності для фахівців і широкої громадськості
    послідовне застосування більш делікатних та досконалих форм господарювання в лісі і безперервне оцінювання їх ефективності
    узгодження господарської діяльності з потребами захисту природи
До речі, сама концепція наближеного до природи лісівництва в Словаччині була прийнята для Лісів Словацької республіки в 2005 р. як внутрішньогосподарський документ з метою:
    Відновлення природної структури деревостанів
    Збільшення екологічної стійкості
    Раціоналізація витрат на лісівничу діяльність
    Покращення запасу деревостанів
    Сумісність лісівничої діяльності з потребами захисту природи i вимогами громадськості щодо функцій лісу
А впровадження цієї концепції в життя здійснюється поступовим залученням лісівників до процесу через створення об’єктів ProSilva в їх лісових господарствах.
Лісогосподарювання саме на цих засадах впроваджувалося та пропагувалося і в рамках Швейцарсько-українського проекту сталого ведення лісового господарства FORZA в 2004-2010 роках (http://www.forza.org.ua/index.php?mid=79&lch=ukr), а зараз поширюється в проекті HUSKROUA 1001/028 «Безперервне навчання лісівників задля кращого ведення лісового господарства», що реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр., за фінансової підтримки Євросоюзу.
Нажаль, Україна ще не є членом ProSilva, хоча задекларувала наміри здійснювати наближене до природи ведення лісового господарства, підписавши в травні 2011 року в м. Братіслава Протокол про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.
Тому сподіваємося, що приєднання наших лісівників до ProSilva – це питання часу.
Використано інформацію з вебсайту ProSilva http://www.prosilvaeurope.org/ та матеріали інж. Рудольфа Бруханіка.
Джерело: http://www.forza.org.ua