Останні новини

Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» 20-23.08.2019 р. заплановано проведення ре-сертифікаційного аудиту із сертифікації системи лісоуправління і...
Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» 26-28.08.2019 р. заплановано проведення контрольного аудиту із сертифікації системи лісоуправління і ланцюжка...
Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» 05-07.08.2019 р. заплановано проведення контрольного аудиту із сертифікації системи лісоуправління і ланцюжка...

Опитування

Де ви дізнались про цей сайт?
Знайшов в Інтернеті
51%
Лісівничий вісник
38%
Розповіли друзі
6%
Побачив по телевізору
1%
ЗМІ
3%
Загальна кількість голосів: 837

Останні публікації

Проць Б.Г., Кагало О.О. Скрильніков Д.В. Плани конвергенції директив Європейського Союзу щодо охорони природи в Україні. - Львів: Ліга Пресс. 2017...

Новини

Опубліковано: 21 лютого 2013 року
"Безумовно позитивною рисою управління лісовою галуззю в Україні є державна власність на переважну кількість лісів, та ведення лісового господарства державними підприємствами. В іншій пострадянській країні, в Росії, наприклад, перехід лісів до приватних рук мав вкрай негативні наслідки - як для охорони довкілля, так і для самої лісової галузі"... "Для Держлісагентства ж збереження біорізноманіття не є пріоритетом. Починаючи з середини 2000-х pp., в лісовому відомстві намітилася тенденція категорично не погоджувати включення особливо цінних лісових територій до об'єктів ПЗФ - навіть, якщо вилучення їх з користування лісових господарств не передбачається..." читати повністю Джерело:  http://pryroda.in.ua  
Опубліковано: 26 січня 2013 року
Мета проекту – забезпечення довготривалої охорони бурих ведмедів Ursus arctos у Румунських і Українських Карпатах шляхом підтримання мережі їх оселищ. 45% усієї популяції бурих ведмедів у Європі знаходиться на території Румунії та України. Донедавна бурий ведмідь був широко розповсюджений на території Європи. Зараз ситуація різко змінилася: вид перебуває на межі зникнення в Австрії, Німеччині та Швейцарії; все менше і менше країн можуть похвалитися стабільними, здоровими популяціями ведмедів, що має негативний вплив на лісові екосистеми, де мешкають рослиноїдні тварини.Детальніше... Джерело:  http://wwf.panda.org
Опубліковано: 26 січня 2013 року
У книжці дається історичний нарис заповідної справи та створення в Карпатах мережі пралісових резерватів. Показано закономірності вегетаційних ступенів на різних мегасхилах гірської системи та наявність у них природних лісів. Обґрунтовані еколого-ценотичні критерії визначення пралісових фітоценозів. Подано фітоценологічний огляд пралісів Ужанського національного природного парку. З’ясовані науково-природнича цінність пралісів та їх еко-модельне значення для формування лісів, близьких за ценотичною структурою до природних. Детальніше...
Опубліковано: 26 січня 2013 року
Брошура містить інформацію щодо впровадження в Україні Директиви Європейського Союзу про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори (1992). Короткий аналіз законодавства України у природоохоронній сфері, детальна характеристику мережі Natura 2000 та зв’язок між Директивою про оселища, Смарагдовою мережею та розвитком екологічної мережі можуть знайти застосування у роботі державних службовців, біологів, географів, зоологів, спеціалістів з охорони природи та студентів відповідних спеціальностей. Також у публікації охарактеризовані інституційні та організаційні аспекти впровадження положень Директиви та рекомендації діяльності (2012-2020) щодо впровадження Директиви про оселища в Україні. Детальніше...
Опубліковано: 26 січня 2013 року
Видання містить переклади повних текстів Директиви Європейського Союзу “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори” (1992), а також “Тлумачного посібника з визначення типів оселищ Європейського Союзу” (2007), підготовані з урахуванням прийнятої в Україні термінології та географічних, геоботанічних і біогеографічних інтерпретацій. Детальніше... 

Сторінки